logo

نمایندگی بیمه ایران

ولایتی - 35367 واحد تخصصی صدور بیمه عمر و پس‏‎انداز
info@ebim.ir
051-38441030

مدارک مورد نیاز برای تشکیل پرونده خسارت پزشکان و پیراپزشکان

مدارک مورد نیاز برای تشکیل پرونده خسارت پزشکان و پیراپزشکان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مدارک مورد نیاز برای تشکیل پرونده خسارت پزشکان و پیراپزشکان:

به موجب این بیمه نامه چنانچه در اثر بی احتیاطی ،قصور وسهل انگاری پزشک در امر پزشکی خسارت جانی به بیماران تحت معالجه وارد گردد و در نتیجه این خسارت بیمار (زیاندیده) ویا وکیل قانونی وی بر علیه بیمه گذار اقامه دعوا نماید و مقامات ذی صلاح قضایی ایشان را مقصر قلمداد نماید شرکت بیمه ایران  حداکثر تا مبلغ بیمه شده در این بیمه نامه نسبت به جبران غرامت تعیین شده اقدام خواهد نمود.

این بیمه نامه مسئولیت پزشکان و پیراپزشکان مشغول در بیمارستان ها ، مطب ها ،خانه های بهداشت ،درمانگاه ها وسایر مراکز بهداشتی را در قبال مراجعان تحت پوشش قرار می دهد .میزان پوشش بیمه ای بستگی به نظر پزشک و پیراپزشک دارد که در پرسشنامه تنظیم شده درج می گردد اما سقف پرداخت در هر حادثه از حداقل مبلغ دیه رایج فراتر نمی رود با این حال چنانچه مبلغ سرمایه بیش از یک دیه کامل خریداری شده باشد در صورت اختصاص دیه دوم به بالا زیاندیدگان می توانند تا سقف مبلغ سرمایه از این محل استفاده نمایند.

مبنای پرداخت خسارت در این بیمه نامه رای دادگاه می باشد

جهت پرداخت خسارت توسط بیمه ایران به این مدارک نیاز می باشد.

  • کپی برابر اصل برگه اورژانس

  • کپی برابر اصل برگ پذیرش بیمارستان

  • کپی برابر اصل برگ شرح حال و شرح عمل بیمارستانی

  • کپی برابر اصل صورت حساب بیمارستان

  • عکس های رادیولوژی و سایر نسخ و مدارک بالینی

  • در صورت معالجه سرپایی زیان دیده یا مصدوم مراتب به صورت کتبی با ذکر تاریخ مراجعه اعلام گردد

این نمایندگی تا به حال ده ها پرونده خسارت پزشکان و پیراپزشکان را تا پرداخت خسارت به سرانجام رسانیده است.

همچنین این نمایندگی تشکیل پرونده و دعاوی پرونده های خسارت پزشکان و پیراپزشکان محترم را قبول می نماید.

۰۵۱۳۸۴۴۱۰۳۰ (۸ خط)

۰۹۱۵۳۰۸۴۹۳۶

بدون دیدگاه

ارسال دیدگاه

دیدگاه
نام
ایمیل
وبسایت